Vật lý trí liệu là gì?

Admin  01/01/2100       15:49

Vật lý trị liệu là các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà vật lý trị liệu cho các cá nhân hoặc một tập thể nhằm mục đích phát triển, duy trì và phục hồi khả năng di chuyển và vận động tối đa suốt cuộc đời. Vật lý trị liệu có thể được áp dụng trong các trường hợp khi khả năng di chuyển và vận động bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, chấn thương, đau đớn, bệnh tật, rối loạn và các yếu tố môi trường khác, với mục đích phục hồi chức năng vận động là chính.

Mục tiêu chính của các nhà vật lý trị liệu có thể bao gồm các mục tiêu sau:

- Nâng cao, quảng bá sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cá nhân và xã hội, nhấn mạnh sự quan trọng của thể dục và các hoạt động thể chất.
- Ngăn ngừa khiếm khuyết, giảm chức năng trong vận động của các cá nhân có khả năng bị ảnh hưởng cao bởi lý do sức khỏe, lối sống hoặc ảnh hưởng từ môi trường.
- Cung cấp các dịch vụ trị liệu nhằm phục hồi chức năng cho một phần cơ thể cần thiết cho vận động, tăng chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Cho phép bệnh nhân sống độc lập, giảm thiểu ảnh hưởng của khuyết tật.
- Chuyển đổi, thay đổi môi trường nhà ở, nơi làm việc nhằm cho phép người bệnh có thể hòa nhập.

Nguồn: trích từ website của World Confederation for Physical Therapy.