Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và giải pháp tăng cường công tác phục hồi chức năng

Thời gian và địa điểm: 01 ngày, từ 8h30 ngày 19 tháng 9 năm 2019. Nhà khách La Thành, 217 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức: Hội Phục Hồi Chức Năng Việt Nam

Nội dung chính:

Trao đổi, thảo luận quan điểm kỹ năng ứng dụng robot trong điều trị Phục hồi chức năng, Phục hồi chức năng hô hấp, tim mạch, phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ…