World Congress on Physical Medicine and Rehabilitation

Thái  16/10/2019       16:42
Thời gian và địa điểm: February 17-18, 2020 Osaka, Japan
Đơn vị tổ chức: Conference Series LLC Ltd
Nội dung chính:
Chia sẻ ý tưởng mới, nghiên cứu, xu hướng, các phương pháp luận và cập nhật mới nhất về Vật lý trị liệu và PHCN
Chi tiết: https://rehabilitation.conferenceseries.com