Tổn Thương Tủy Sống

Admin  17/09/2019       09:55
I. Khái niệm
Tổn thương tuỷ sống là tình trạng một phần tuỷ sống bị tổn thương, gây ảnh hưởng đến phần cơ thể tương ứng (phần do tuỷ sống kiểm soát).

II. Triệu chứng

1. Tổn thương tuỷ sống cổ gây liệt tứ chi
 • Mất khả năng kiểm soát vận động và cảm giác từ cổ hoặc ngực trở xuống và có thể lan rộng ra cánh tay và bàn tay.
 • Rối loạn kiểm soát đường tiết niệu và đường ruột.
 • Liệt cơ ngực gây khó thở.
 • Giảm khả năng điều tiết mồ hôi và nhiệt độ.
 • Liệt cứng tứ chi
2. Tổn thương tuỷ sống lưng và thắt lưng gây liệt 2 chi dưới
 • Mất khả năng kiểm soát vận động và cảm giác ở 2 chân.
 • Hông và một phần thân thể có thể bị liệt và mất cảm giác.
 • Có thể mất kiểm soát đường tiểu và đường ruột.
 • Có thể bị liệt cứng hoặc liệt mềm 2 chân.

3. Tổn thương tuỷ sống hoàn toàn và không hoàn toàn

 • Tổn thương tuỷ sống hoàn toàn khi khả năng kiểm soát cảm giác và vận động của cơ thể dưới mức tổn thương mất hoàn toàn và vĩnh viễn.
 • Tổn thương tuỷ sống không hoàn toàn khi một phần cảm giác và vận động vẫn còn hoặc có thể hồi phục một phần hay hoàn toàn trong vài tháng.
Nguồn Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Quyết định số 1149/QĐ-BYT ngày 01/04/2008 
của Bộ Y tế