Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Lào Cai

Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Lào Cai

 Tổ 1, phường Bắc Cường, TP Lào Cai

 0214.3.825.342

  Đến địa chỉ website

Chuyên khoa:
- Phục hồi chức năng

Cơ sở điều trị trong khu vực