Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Cà Mau

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Cà Mau

 Đường Lý Văn Lâm, Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

 (0290) 3838443

  Đến địa chỉ website

Chuyên Khoa:
- Nội tổng hợp
- Bệnh người cao tuổi
- VLTL - PHCN
- Thăm dò chức năng - Cận lâm sàng
- Khám bệnh - cấp cứu
- Dược - Thiết bị Y tế

Cơ sở điều trị trong khu vực